Postępowania sądowe

Postępowania sądowe stanowią szczególny przedmiot działaności naszej kancelarii. Specjalizujemy się w kompleksowych postępowaniach sądowych. Do takich należą spory o złożonych i skomplikowanych stanach faktycznych lub dotyczące kwestii prawnych o charakterze interdyscyplinarnym.

W ramach sporu sądowego tworzymy razem z naszymi klientami strategię obejmującą środki obrony i powództwa wzajemne, przejmujemy zarządzanie projektem i ryzykiem projektowym oraz koordynuujemy prowadzenie korespondencji i dokumentowanie sporu.

Oczywiście wspieramy naszych klientów i doradzamy im także po wydaniu wyroku sądowego i egzekwujemy ich roszczenia w sposób szybki i efektywny-korzystając, o ile jest to konieczne, także ze środków przymusowego wykonania orzeczeń.