Arbitraż

W miarę postępującej globalizacji wzrasta także liczba międzynarodowych sporów gospodarczych. W przypadku takich właśnie sporów postępowanie sądowe przed sądem powszechnym często nie jest optymalną drogą, także dlatego, że strony sporu szukać będą dla niego neutralnego forum. Takie neutralne forum oferuje postępowanie arbitrażowe.

Doradzamy naszym klientom o reprezentujemy ich w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych oraz występujemy regularnie jako arbitrzy. Szczególną ekspertyzę arbitrażową posiadamy w obszarach: Międzynarodowe stosunki handlowe, Dystrybucja towarów oraz Projekty budowlane i infrastrukturalne.

W naszej praktyce uczestniczymy obecnie także przy postępowaniach arbitrażowych z obszaru międzynarodowych transakcji z udziałem polskich i niemieckich inwestorów oraz real estate. Ponadto doradzamy naszym klientom i reprezentujemy ich w postępowaniach sądowych dotyczących między innymi uznania i egzekucji wyroku arbitrażowego względnie jego uchylenia w drodze powództwa.