Kolej & Transport publiczny

Oferta usług w zakresie prawa kolejowego
  • Ustalanie i obrona przed roszczeniami związanymi z prawem regulacyjnym
  • Doradztwo i reprezentacja we wszystkich sprawach związanych z certyfikacją i dopuszczeniem do obrotu
  • Prawna ocena spraw związanych z bezpieczeństwem (m.in. system zarządzania bezpieczeństwem (SMS), metody oceny bezpieczeństwa (CMS), specyfikacje techniczne, kompatybilność, zarządzanie ryzykiem)
  • Udział w procesach kontroli fuzji na rynku usług kolejowych
  • Kompleksowe doradztwo i reprezentacja we wszystkich sprawach związanych z europejskim prawem kolejowym
  • Doradztwo w sprawie podziału zasad dostępu (Unbundling)

 

Oferta usług w zakresie transportu publicznego
  • Doradztwo i reprezentacja w sprawach z zakresu prawa przewozowego, prawa zamówień publicznych oraz zasad udzielania pomocy publicznej (w szczególności w zakresie Rozporządzenia 1370/2007)
  • Reprezentacja w postępowaniach przed niemieckim federalnym urzędem ds. kolei, agencją ds. sieci oraz urzędem ochrony konkurencji