Handel & dystrybucja

Sprzedaż i zaopatrzenie

Zakres usług
 • Kompleksowe umowy sprzedaży i na dostawy
 • Ogólne warunki zakupu
 • Ramowe umowy zakupu
 • Modele zakupów grupowych
 • Porozumienia gwarancyjne
 • Porozumienia o zapewnieniu jakości
 • Umowy dotyczące serwisu i utrzymania
 • Umowy dotyczące instalacji i naprawy
 • CISG

 

Produkcja i odpowiedzialność za produkt

Zakres usług
 • Umowy o prace badawczo-rozwojowe
 • Umowy dotyczące projektów przemysłowych
 • Kontrakty produkcyjne
 • Umowy najmu narzędzi produkcyjnych
 • Umowy outsourcingu
 • Certyfikaty CE i inne deklaracje zgodności wymagane przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów

Zakres usług
 • Doradztwo prewencyjne, weryfikacja zgodności produktu z prawem (compliance)
 • Doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych producenta, wycofanie produktu
 • Zwalczanie roszczeń odszkodowawczych
 • Dochodzenie roszczeń w imieniu przedsiębiorców poszkodowanych przez produkt wadliwy
 • Dochodzenie roszczeń przeciwko ubezpieczycielom
 • Pomoc ubezpieczycielom i ubezpieczonym w obronie przed roszczeniami podmiotów trzecich, opracowywanie i zaspokajanie roszczeń
 • Reprezentacja w procesach dotyczących odpowiedzialności za produkt

 

Dystrybucja i franszyza

Zakres usług
 • Ramowe umowy na dostawy
 • Umowy autoryzowanych przedstawicieli i dealerów
 • Dystrybucja selektywna
 • Umowy franszyzy
 • Alternatywne formy dystrybucji, w tym ecommerce oraz licencje sprzedaży i dystrybucji
 • Prawo kartelowe w zakresie dystrybucji
 • Porozumienia logistyczne
 • Ogólne warunki sprzedaży i dostaw
 • Wybór systemów i strategie dystrybucji: dystrybucja ekskluzywna i selektywna, dystrybucja bezpośrednia, franszyza, dystrybucja przez przedstawiciela lub agenta