Budownictwo & Infrastruktura

Oferta usług w zakresie prawa budowlanego prywatnego
 • Prawo umów budowlanych
 • Legal management dla projektów o dużej skali
 • Prawo architektoniczne i inżynierskie
 • Obiekty kubaturowe
 • Budowa torów i sieci trakcyjnych, systemy kontroli trakcji
 • Budowa dróg

 

Usługi w zakresie prawa budowlanego publicznego i prawa ochrony środowiska
 • Projekty budowlane i uzyskiwanie pozwoleń
 • Prawo dotyczące uzbrojenia terenu przeznaczonego na cele budowlane
 • Postępowania kontrolne
 • Projekty PPP
 • Umowy związane z planowaniem przestrzennym
 • Procedury dopuszczenia w zakresie kontroli emisji
 • Odpowiedzialność za środowisko

 

Oferta usług w zakresie prawa nieruchomości
 • Transakcje związane z nieruchomościami
 • Opracowanie i wdrożenie projektów
 • Zarządzanie majątkiem