Alternatywne rozwiązywanie sporów & Działy specjalne

Polsko-niemiecki obrót prawny

Oferowane usługi
 • Doradztwo w zakresie inwestycji i prowadzenia działalności gospodarczej na rynku niemieckim i polskim
 • Doradztwo zarówno z zakresu prawa niemieckiego, jak i polskiego – kompleksowo od założenia spółki po jej rozwój

 

Compliance

Oferowane usługi
 • Reprezentacja osób prywatnych przed sądem
 • Doradztwo dla przedsiębiorców
 • Compliance z zakresu prawa karnego

 

Dispute Resolution

Oferowane usługi

Doradztwo strategiczne

Oferowane usługi
 • Doradztwo przy sporządzania umów w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia przyszyłych konfliktów
 • Świadome kierowanie pozycją i interesami klienta podczas negocjowania umów
 • Eliminacja ewentualnego ryzyka umownego i wsparcie przy realizacji umów
 • Strategie pozasądowego rozwiązywania sporów
 • Opieka prawna jako doradca lub negocjator w sytuacjach pozaprocesowych
 • Ustalenie dopuszczalnych działań prawnych i związanego z nimi ryzyka procesowego, udzielanie precyzyjnych rekomepndacji zakresie dalszego postępowania

Arbitraż i mediacja

Oferowane usługi
 • Doradztwo w zakresie tworzenia skutecznych umów o arbitraż
 • Reprezentacja w postępowaniach arbitrażowych
 • Abritraż
 • Mediacje
 • Koncyliacje
 • Adiudykacje
 • Opinie rzeczoznawcze
 • Metody zarządzania konfliktem (DIS)

 

Postępowania sądowe

Oferowane usługi
 • Kompleksowe zarządzanie i prowadzenie postępowań sądowych
 • Ustalenie istotnych dla sprawy faktów poprzez bezpośredni kontakt z pracownikami klienta
 • Zabezpieczenia dowodów istotnych w sprawie
 • Współpraca z audytorami, rzeczoznawcami oraz organami prowadzącymi dochodzenie
 • Zarządzanie kontaktem z mediami w sprawach związanych z procesem

 

Project Management Law (Prawne Zarządzanie projektami)

Oferowane usługi
 • Kompleksowa organizacja, zarządzanie zadaniami i doradztwo prawne przy rozwijaniu i realizowaniu projektów na dużą skalę